logo

Üdvözöljük a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből

Hírek

Lakossági tájékoztató
2020-05-22 01:56:06

Belső ellenőri állás pályázat
2020-05-20 09:00:00

                                                                                                                     PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján pályázatot hirdet:                                                   

                                                            Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ

                                                                                                                   7300 Komló, Majális tér 1.

                                                                                                                           belső ellenőri

                                                                                                                             munkakör

                                                                                             közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására.

Munkáltató: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ főigazgatója

Munkakör: belső ellenőr

A jogviszony időtartama: határozatlan időtartam, 3 hónap próbaidővel

A foglalkoztatás jellege: napi 6 óra

A munkavégzés helye: Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ 7300 Komló, Majális tér 1.

Belső ellenőr feladata: Az intézménynél a belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása: a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII-31.) Korm. rendelet 15. § (7) bek. a.) pontja alapján a Komlói Egészségcentrum és BUESZ Egészségügyi Központ költségvetési intézmény vezetői részére megállapításokat és javaslatokat megfogalmazása a bizonyosságot adó ellenőrzések és/vagy a tanácsadói tevékenység keretében. A belső ellenőrzési tevékenység során a jogszabályoknak és a belső szabályzatoknak való megfelelést, a tervezést, gazdálkodást és a közfeladatok ellátását vizsgálata.

Munkabér: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek: - felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri, az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói szakképesítés, - a pályázó szerepeljen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban. Valamint: büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •  széleskörű informatikai ismeretek,
  • legalább 2 éves belső ellenőri gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló okiratok másolatai,
  • a pályázó személyes adatait tartalmazó részletes Europass önéletrajz
  • motivációs levél,
  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
  • hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • nyilatkozat, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához, továbbításához,

A munkakör betölthetőségének időpontja várhatóan: A munkáltatói jogkör gyakorlójának döntését követően, leghamarabb 2020. szeptember 01. napja.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. július 31.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen a pályázatnak a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ (7300 Komló, Majális tér 1.) címére történő megküldésével.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázati eljárás lefolytatása, illetve a pályázatok elbírálása a Kjt. 20/A. §-ában foglaltak szerint történik.

A pályázat elbírálásának határideje: Pályázat benyújtásának határidejétől számított 30 nap.

A pályázati kiírás közzétételének helye: A pályázati felhívás megjelenik Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján.

A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet elektronikus úton, a titkarsag@komloikorhaz.hu e-mail címen.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt: a www.komloikorhaz.hu honlapon szerezhetnek.

Sikertelen pályázat esetén a pályázó személyes adatai törlésre, és amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes adatokat tartalmazó adathordozókat a pályázat elbírálási határidejétől számított 3 hónapon belül nem veszi át, azok megsemmisítésre kerülnek.

 

                                               Tisztelettel:

                                                                         Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                               mb főigazgató

Lakossági tájékoztató
2020-05-04 07:58:02

 

Csatolt dokumentumok

Lakossági tájékoztató
Ápolási igazgatói pályázati felhívás
2020-04-28 11:00:00

                                                                                                               PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A (1) és (3) – (8) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. §-ában meghatározottak szerint, továbbá a gyógyintézetek vezetőjének és vezető-helyetteseinek képesítési követelményeiről, valamint a vezetői megbízás betöltése érdekében kiírt pályázat részletes eljárási szabályairól szóló 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: EüMr.) 3. §-a és 6. §-a alapján pályázatot hirdet:


                                                                   Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ
                                                                                                                     7300 Komló, Majális tér 1.


                                                                                                                          ápolási igazgatói
                                                                                                                               munkakör
                                                                                                  közalkalmazotti jogviszony keretében történő ellátására.

Bővebb információt, a mellékletként csatolt dokumentumban olvashatnak.

 

                                       Tisztelettel:

                                                                                 Dr. Ságiné Dr. Polics Éva
                                                                                       mb. főigazgató

Csatolt dokumentumok

ápolási igazgatói pályázat
PROAKTÍV-19 TÁJÉKOZTATÁS
2020-04-06 02:02:00

                                                                                       Kedves Kollégák és Látogatók!

 

Szíves figyelmükbe ajánljuk a koronavírus elleni transzlációs lakosságtámogató akció- és kutatócsoport önkéntes és térítésmentes szolgáltatásait.

                                                                                Tisztelettel,

                                                                                                       Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                                                             mb. főigazgató

Főigazgatói utasítás
2020-04-01 02:07:00

                                                                                                            Tisztelt Kollégák/Munkatársak/Látogatók!

 

       A korona vírus járványügyi helyzetére való tekintettel, az alábbi intézkedéseket hozom:

  • minden belépőnek a főbejáraton történő beérkezés során kézfertőtlenítés, és a testhőmérséklet ellenőrzés kötelező
  • védőfelszerelések intézményi készlete stratégiai fontosságú, ezért a belépők testhőmérséklet ellenőrzését végző munkatársnak (hétköznap 07:00-15:00 között), és a portaszolgálat dolgozójának (15:00-07:00 között, valamint hétvégén) minden kilépő személy köteles külön felszólítás nélkül táskájának tartalmát bemutatni ellenőrzésre!

                                                                                               Jelen intézkedés 2020.04.02-val lép hatályba!

                                                                                              Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

 

2020.04.01.

                                                Tisztelettel,

                                                                      Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                           mb. főigazgató

Közlemény
2020-03-30 12:30:00

                                                                                                  Tisztelt Betegeink!

 

Jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel, a Bőrgyógyászati és Nemibeteg Gondozó Szakrendelésünk,hétfőn és csütörtökön 09:00-12:00 óráig érhető el az alábbi telefonszámon:06-72-582-350.

Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

2020.03.30.

                                    Tisztelettel,

                                                                             Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                                      mb. főigazgató

KÖZLEMÉNY
2020-03-27 12:30:00

                                                                                            Tisztelt Kollégák/Munkatársak/Látogatók!

 

A korona vírus járványügyi helyzetére való tekintettel a védőfelszerelések intézményi készlete stratégiai fontosságú, ezért a belépők testhőmérséklet ellenőrzését végző munkatárs, valamint a portaszolgálat dolgozójának joga van az épületből kilépő személyek holmijának szúrópróbaszerű ellenőrzésére!

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

 

Tisztelettel,

                                     Dr. Ságiné Dr. Polics Éva                            Dr. Késői István

                                            mb főigazgató                                     orvosigazgató

Főigazgatói utasítás veszélyhelyzet kapcsán
2020-03-16 12:00:01

                                                            FŐIGAZGATÓ UTASÍTÁS

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által 2020. március 15-én kiadott koronavírus pándémia miatti eljárásrendjére való tekintettel

Tájékoztatunk mindenkit, hogy 2020. március 17-től intézményünk:

- járóbeteg szakrendelései csak a sürgős eseteket látják el, az előjegyzett betegeket az érintett szakrendelés dolgozóinak haladéktalanul kiértesíteni köteles

- a népegészségügyi szűrőprogramok szünetelnek

- a tervezhető beavatkozások, vizsgálatok, szakorvosi javaslatok kiadása szünetel (a veszélyhelyzet visszavonását követő 90 napig érvényben vannak)

- elektív műtétek elhalasztásra kerülnek

- az aktív sebészeti osztály átmenetileg szünetel

- sikondai telephely minden szolgáltatása szünetel

- az egészségfejlesztési iroda szolgáltatásai szünetelnek,

 

Komló, 2020.03.16.

                                               Tisztelettel,

                                                                                                 Dr. Ságiné Dr. Polics Éva

                                                                                                      mb. főigazgató

 

KÖZLEMÉNY
2020-03-15 12:00:00

                                                                 KÖZLEMÉNY

A koronavírus járványszerű terjedésének megelőzése érdekében a veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi intézkedéseket hozzuk, melyek visszavonásig érvényesek:

 

Tájékoztatunk mindenkit, hogy 2020. március 16-tól a sürgősségi betegfogadó az alagsor 5. számú helyiségébe a szemészeti szakrendelés eddig helyére költözik.

 

Az alagsori szakrendelésekre a betegfelvételi bejelentkezés kötelező, ezt követően az oldalsó bejáratról közelíthetőek meg a szakrendelések.

 

Mindkét telephelyen a főbejáratnál érintésmentes testhőmérővel minden beérkező beteg, dolgozó és látogató testhőmérsékletét kötelező jelleggel mérjük!

 

Az Egészségfejlesztési Irodában és a sikondai telephelyen a csoportos foglalkozások (víz alatti gyógytorna, csoportos gyógytorna, klubfoglalkozások) felfüggesztésre kerülnek!

 

Az intézmény hátsó, pulmonológia felőli bejárata lezárásra kerül.

 

A bőrgyógyászati szakrendelésen csak előzetes telefonos egyeztetés alapján fogadunk beteget!

 

Tisztelettel kérjük fentiek betartását és szíves tudomásul vételét betegeink és önmagunk egészségének védelme érdekében!

 

Komló, 2020.03.15.

 

                                                                               Dr. Ságiné Dr. Polics Éva                    Dr. Késői István

                                                                                   mb. főigazgató                             orvos-igazgató

                                                   Kóczián Éva                                   Várnagyné Dallos Ilona                                Fejes Éva

                                                ápolási igazgató                                        higiénikus                                   gazdasági igazgató