logo

Üdvözöljük a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Komlói Kórház honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből

Archívált közérdekű dokumentumok

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, az egyes szervezeti egységek feladatai)

Dokumentum Archíválva
organogram
Házirend 2021.05. 2023-02-01

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

Dokumentum Archíválva
Alapító Okirat 2021.03.01-től 2022-08-10
Alapító Okirat 2022.08.10-től érvényes 2023-04-14

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Dokumentum Archíválva
Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól 2022-12-01
TDSZ 2019

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Dokumentum Archíválva
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től ikt. 2022-12-01
Adatvédelmi szabályzat 2016
Panaszkivizsgálási szabályzat 2. sz. melléklete 2023-03-06

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Dokumentum Archíválva
TDSZ 2019
Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól 2022-12-01

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Dokumentum Archíválva
Közzétételi szabályzat 2021.09.01-től 2023-05-17

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Dokumentum Archíválva
Hazai Külső ellenőrzések 2019.
Hazai Külső ellenőrzések 2020.
Hazai külső ellenőrzések 2021. 2023-01-02

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
2019 egynapos 2020-12-31
2019 fekvő egynapos 2020-12-31
2019. évi járóbeteg ellátás statisztika 2020-12-31
2020 éves járóbeteg statisztika 2022-01-10
2020. évi fekvőbeteg ellátás 2022-01-10
2020. évi egynapos ellátás 2022-01-10

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
Éves energetikai szakreferens jelentés 2019
Éves Energetikai Szakreferens jelentés 2020
Beruházási statisztika 2020.

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Dokumentum Archíválva
elemi költségvetés 2015. 2016-12-31
elemi költségvetés 2016. 2017-12-31
elemi költségvetés 2017. 2018-12-31
Elemi Költségvetés 2018. 2016-12-31
Elemi költségvetés 2019. 2020-12-31
Elemi Költségvetés 2020. 2021-01-10

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Dokumentum Archíválva
5 m forint feletti szerződések 2022.08.10. 2 2023-01-03
5 m forint feletti szerződések 2022.08.10.
Szerződések 2021 2022-08-11
Szerződések 2019-12-31
5 m forint feletti szerződések 2023.02. 2023-06-26
5 m forint feletti szerződések- 2023-06-26

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dokumentum Archíválva
Alapító Okirat 2022.08.10-től érvényes 2023-04-14
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.08.11. 2020-08-12
Ügyrend 2020.01.01-től 2021-02-28
Adatvédelmi szabályzat 2016
Működési engedély 2019 2022-08-04
Alapító Okirat 2021.03.01-től 2022-08-10
Humánpolitikai szabályzat 2022.04.01._ 2022-12-01
Ügyrend 2021.03.01._ 2022-12-01
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től 2022-12-01
Működési engedély módosítás 2022.08.04. 2023-07-17

Pathológiai ellátás

Dokumentum Archíválva
Közreműködői szerződés pathológia Esprint 2023-01-02

Laboratóriumi szolgáltatás

Dokumentum Archíválva

2022. év

Dokumentum Archíválva
beszerzési közbeszerzési terv 2022