1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, az egyes szervezeti egységek feladatai)

 
Dokumentum Archíválva
organogram 2023.07.01
Házirend 2021.05. 2023-02-01
Dokumentum Archíválva
Alapító Okirat 2023.04.12-től érvényes 2023.07.01
Alapító Okirat 2021.03.01-től 2022-08-10
Alapító Okirat 2022.08.10-től érvényes 2023-04-14
A szervezet alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok 2023.07.01.
Telemedicinális ellátás alkalmazásának szabályzata 2022.07.01-től 2023.07.01
Működési engedély 2023 2023.07.01.

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Dokumentum Archíválva
Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól 2022-12-01
TDSZ 2019 2023.07.01

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Dokumentum Archíválva
Esélyegyenlőségi szabályzat 2022.12.01-től 2023.07.01.
Adatkezelési tájékoztató kamera rendszerre 12.03. 2023.07.01
Panaszkivizsgálási szabályzat 2023.03.06-tól 2023.07.01
Adatvédelmi tájékoztató 2023.07.01
Adatvédelmi beszámoló 2022. év 2023.07.01.
Adatkezelések-összefoglaló táblázat 2023.07.01.
Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat 2022.12.01-től 2023.07.01
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től ikt. 2022-12-01
Adatvédelmi szabályzat 2016 2017.03.01
Panaszkivizsgálási szabályzat 2. sz. melléklete 2023-03-06
Humánpolitikai szabályzat 2022.12.01-től 2023.07.01
Ügyrend 2022.12.01-től 2023.07.01

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Dokumentum Archíválva
TDSZ 2022.12.01-től 2023.07.01.
TDSZ 2019 2020.05.10
Térítési Díjszabályzat 2020.05.08-tól 2022-12-01

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

Dokumentum Archíválva
Közzétételi szabályzat 2023.05.01-től 2023.07.01.
Közzétételi szabályzat 2021.09.01-től 2023-05-17
II. Közzétételi egység: Közszolgáltatások
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás
Váró-Előjegyzési és Betegfogadási Lista Szabályzata 2022.10.01-től érvényben                                                                                     2023.07.01.
Saját fenntartású adatbázisok                                                                                                                                                            2023.07.01.
formanyomatvány a közérdekű adat igényléséhez                                                                                                                                2023.07.01.                                                                                                                                                                                                                       
5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

NAIH jelentés 2022                                                                                                                                                                            2023.07.01

NAIH adatszolgáltatás 2021. év                                                                                                                                                           2023.07.01

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Dokumentum Archíválva
Hazai Külső ellenőrzések 2019. 2021.
Hazai Külső ellenőrzések 2020. 2022
Hazai külső ellenőrzések 2021. 2023-01-02
II. Közzétételi egység: Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Dokumentum
ÁSZ ellenőrzés 1465-001/2019                                                                                                                                                           2023.07.01
Intézkedési terv                                                                                                                                                                               2023.07.01 
Értesítés utóellenőrzésről zárszámadás                                                                                                                                               2023.07.01
figyelemfelhívó levél                                                                                                                                                                            2023.07.01
1. Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai
Dokumentum
utóellenőrzés elfogadása                                                                                                                                                                   2023.07.01
ÁSZ zárszámadás 2021. év EL-3662/2022                                                                                                                                          2023.07.01
ÁSZ KIÉRTESÍTŐ_LEVÉL_EL-3662-1421_2022_Zárszám2021                                                                                                             2023.07.01

III. Közzétételi egység: Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok   

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Dokumentum
Hazai külső ellenőrzések 2022. év                                                                                                                                                      2023.07.01

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
2019 egynapos 2020-12-31
2019 fekvő egynapos 2020-12-31
2019. évi járóbeteg ellátás statisztika 2020-12-31
2020 éves járóbeteg statisztika 2022-01-10
2020. évi fekvőbeteg ellátás 2022-01-10
2020. évi egynapos ellátás 2022-01-10
járó beteg statisztika 2021 2023.07.01
2021. évi teljesítmények 2023.07.01
Fekvő ellátás 2022 2023.07.01
Egynapos ellátás 2022. 2023.07.01
Járóbeteg ellátás 2022. 2023.07.01

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
Éves energetikai szakreferens jelentés 2019 2023.07.01
Éves Energetikai Szakreferens jelentés 2020 2023.07.01
Beruházási statisztika 2020. 2023.07.01
2021. éves energetikai jelentés 2023.07.01
Beruházási statisztika 2021. év 2023.07.01

Energiamegtakarítási intézkedési terv

2023.07.01
2022. éves energetikai jelentés 2023.07.01

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Dokumentum Archíválva
elemi költségvetés 2015. 2016-12-31
elemi költségvetés 2016. 2017-12-31
elemi költségvetés 2017. 2018-12-31
Elemi Költségvetés 2018. 2016-12-31
Elemi költségvetés 2019. 2020-12-31
Elemi Költségvetés 2020. 2021-01-10
Elemi Költségvetés 2021. 2023.07.01
2022. évi elemi költségvetés 2023.07.01

1. A közfeladatot ellátó szerv számviteli törvény szerinti beszámolói

Dokumentum Archíválva
Éves költségvetési beszámoló 2016- 2017-12-31
Könyvvizsgálói jelentés 2016- 2017-12-31
szöveges beszámoló 2016- 2017-12-31
Éves költségvetési beszámoló 2017- 2018-12-31
Könyvvizsgálói jelentés 2017- 2018-12-31
szöveges beszámoló 2017- 2018-12-31
Éves költségvetési beszámoló 2018- 2019-12-31
Könyvvizsgálói jelentés 2018- 2019-12-31
szöveges beszámoló 2018- 2019-12-31
Éves költségvetési beszámoló 2019- 2020-12-31
Könyvvizsgálói jelentés 2019- 2020-12-31
szöveges beszámoló 2019- 2020-12-31
Éves költségvetési beszámoló 2020- 2023.07.01
Könyvvizsgálói jelentés 2020- 2023.07.01
szöveges beszámoló 2020- 2023.07.01
2021. éves költségvetési beszámoló 2023-05-16
2022. éves költségvetési beszámoló 2023.07.01
Független könyvvizsgálói jelentés 2021.

2023.07.01

2022. éves költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2023.07.01
Független könyvvizsgálói jelentés 2022. 2023.07.01
I. Közzétételi egység A közfeladatot ellátó szerveknél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb juttatásai  
2022.első negyedév foglalkoztatottak 2023.07.01.
2022. II.negyedév foglalkoztatottak 2023.07.01
2022. III. negyedév foglalkoztatottak 2023.07.01
Foglalkoztatottak 2022. IV. negyedév 2023.07.01
2023.I-II. negyedév 2023.07.01

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 
Dokumentum Archíválva
5 millió forint feletti szerződések 2023.06. hó 2023.07.01
5 m forint feletti szerződések 2022.08.10. 2 2023-01-03
Szerződések 2021 2022-08-11
Szerződések 2019-12-31
5 m forint feletti szerződések 2023.02. 2023-06-26
5 m forint feletti szerződések- 2023-06-26

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dokumentum Archíválva
Alapító Okirat 2022.08.10-től érvényes 2023-04-14
Szervezeti és Működési Szabályzat 2020.08.11. 2020-08-12
Ügyrend 2020.01.01-től 2021-02-28
Adatvédelmi szabályzat 2016 2023.07.01
Működési engedély 2019 2022-08-04
Alapító Okirat 2021.03.01-től 2022-08-10
Humánpolitikai szabályzat 2022.04.01._ 2022-12-01
Ügyrend 2021.03.01._ 2022-12-01
Adatvédelmi és Adatbiztonsági szabályzat 2021.08.01-től 2022-12-01
Működési engedély módosítás 2022.08.04. 2023.07.01
VI. Közzétételi egység: Európai Unió által támogatott fejlesztések  
Támogatási Szerződés EFOP2218 2023.07.01
Támogatási Szerződés ODOP313 2023.07.01
Támogatási Szerződés TÁMOP612113 2023.07.01
Támogatási Szerződés TIOP226 2023.07.01
Támogatási Szerződés TIOP2282016-0001 2023.07.01
1. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések 2023.07.01
Támogatói okirat KEOP4100K14_2014_0027 2023.07.01
Támogatói okirat TÁMOP622 2023.07.01
Támogatói okirat_EFOP182118 2023.07.01
Támogatói okrat TÁMOP 622A09 2023.07.01
Támogatási Szerződés EFOP-2.2.19-17-2017-00018 2023.07.01

VII. Közzétételi egység: Közbeszerzés   

1. Közbeszerzési információk: éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről

 

2019. év

 
Dokumentum Archíválva
beszerzési közbeszerzési terv 2019 2020-02-28
Vállaklozási Szerződés tető felújítás IMG 2023.07.01
Vállalkozási Szerződés Sikonda lift 2023.07.01

Pathológiai ellátás

Dokumentum Archíválva
Közreműködői szerződés pathológia Esprint 2023-01-02

2020. év Laboratóriumi szolgáltatás

Dokumentum Archíválva

Beszerzési és közbeszerzési terv 2020

2023.07.01
felhivas labor 2020 2023.07.01
Eljárást lezáró döntés labor 2020 2023.07.01
2021. év

Beszerzési és közbeszerzési terv 2021                                                                                                                                               2023.07.01

Pathológiai ellátás

felhivas Pathológia                                                                                                                                                                             2023.07.01

Inkontinencia termékek beszerzése
Inkontinencia (TZMO) adásvételi szerződés                                                                                                                                          2023.07.01

2022. év

Dokumentum Archíválva
beszerzési közbeszerzési terv 2022 2023.07.01

2022. évi módosított beszerzési és közbeszerzési terv

2023.07.01
Beteginformatikai rendszer üzemeltetése közbeszerzés  
Beteginformatikai rendszer üzemeltetés Asseco Central Europe Magyarország Zrt. Szolgáltatási szerződés 2023.07.01
Beteginformatikai rendszer üzemeltetése felhívás 2023.07.01
EFOP-2.2.19-17-2017-00018 Kórház 4. emelet felújítása  

Vállalkozási Szerződés Autókar Kft.

2023.07.01
Komlói Kórház betegeinek teljes körű élelmezése, alkalmazottjainak ebéd biztosítása  
Vállalkozási szerződés 1. számú módosítás Goszt-Krili Bt. 2023.07.01
Goszt-Krili Bt. 2. számú szerződés módosítás 2023.07.01
Veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása  
veszélyes hulladék szállítása, ártalmatlanítása 2023.07.01
2023. év  

2023. évi beszerzési terv

2023.07.01
2023. évi közbeszerzési terv 2023.07.01
Szolgáltatói szerződés  

Szolgáltatási szerződés Komlói Fűtőerőmű Zrt.

2023.07.01
Urológiai egynapos sebészeti szolgáltatás  

URO-Clin Kft. Közreműködői szerződés

2023.07.01
Eszközbeszerzés EFOP-2.2.19-17-2017-00018  

Artmed Kft. adásvételi szerződés 1. rész

2023.07.01
Artmed Kft. adásvételi szerződés 2. rész 2023.07.01
Artmed Kft. adásvételi szerződés 3. rész 2023.07.01
Artmed Kft. adásvételi szerződés 4. rész 2023.07.01
Orvosi Gázok beszerzése  

Adásvételi szerződés SOL Hungary Kft.

2023.07.01
Inkontinencia termékek beszerzése  

TZMO Kft. Adásvételi keretszerződés inkontinencia termékek beszerzése

2023.07.01
Pathológiai szolgáltatások  

felhívás Pathológiai szolgáltatások 2022

2023.07.01
Pathodiagnosticai Kft. Közreműködői szerződés komplett 2023.07.01