logo

Üdvözöljük a Komlói Egészségcentrum, Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium Egészségügyi Központ honlapján

background
"És ahány házba majd belépek, a betegek hasznára, távol tartva magamat minden egyéb szándékos és kárt okozó jogtalanságtól. " Hippokrateszi esküből

Archívált közérdekű dokumentumok

1. A szervezeti struktúra ábrája (a szervezeti egységek és vezetőik megnevezésével, az egyes szervezeti egységek feladatai)

Dokumentum Archíválva
organogram

4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások díjának és az abból adott kedvezmények mértéke

Dokumentum Archíválva
Térítési Díjszabályzat 2019.

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja

Dokumentum Archíválva
Adatvédelmi és adatbizonsági szabályzat
Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer működtetése során kezelt személyes adatokról

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei

Dokumentum Archíválva
Térítési Díjszabályzat 2019.

1. A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

Dokumentum Archíválva
Hazai Külső ellenőrzések 2019.

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
2019 egynapos ellátás 2020-12-31
2019 fekvő ellátás 2020-12-31
2019. évi járóbeteg ellátás statisztika 2020-12-31

1. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Dokumentum Archíválva
Éves energetikai szakreferens jelentés 2019
Éves energetikai szakreferens jelentés 2018

1. A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései

Dokumentum Archíválva
Elemi Költségvetés 2018. 2016-12-31
elemi költségvetés 2016. 2017-12-31
elemi költségvetés 2017. 2018-12-31
elemi költségvetés 2015. 2016-12-31
Elemi költségvetés 2019. 2020-12-31

1. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Dokumentum Archíválva
Szerződések 2019-12-31
Az állam háztartási pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodás öttmilliót elérő vagy feletti adásra vonatkozó szerződések 2018-12-31

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Dokumentum Archíválva
Szervezeti és működési szabályzat 2020.08.11. 2020-08-12
Ügyrend 2020.01.01-től 2021-02-28
Adatvédelmi és adatbizonsági szabályzat